HP 450 2nd Gen Dual Core

HP 450 2nd Gen Dual Core

  • RAM : 2GB
  • Hard Disk : 320GB
  • Processor : Celeron Dual Core 2nd Gen
Get UP TO 5581

200+

Sold on Cashify