Toshiba Qosimo G35 (Core Duo)

Toshiba Qosimo G35 (Core Duo)